alv


2021-06-19 14:30

Algemene Leden Vergadering

De statutair verplichte jaarlijkse ledenvergadering van 'De Geuzen van Oud Beersel vzw' wordt weer gehouden.

Enkel open voor leden en enkel 'Werkende Leden' hebben stemrecht.

Brouwerijbezoek en activiteiten zijn vanaf 12 juni weer mogelijk.

Het wel of niet doorgaan van deze activiteit is afhankelijk van de dan geldende maatregelen.


Natuurlijk is het afgelopen jaar niet verlopen zoals we graag gezien hadden.

Covid-19 heeft helaas het grootste deel van onze activiteiten onmogelijk gemaakt.

M.n. de contacten met en tussen onze leden hebben we zeer gemist.

Gelukkig zijn de Vzw en de brouwerij deze periode goed door gekomen.
Tijd om weer enthousiast verder te gaan.

Datum:


2021-06-19 14:30:00

14:00 - 14:30 ontvangst deelnemers
14:00 - 15:00 vergadering
15:00 - 15:30 'Mini Lambiek Proeverij'
15:30 - 16:30 informeel samen zijn (met drankje)

Inschrijven
Vooraf inschrijven is verplicht.
Gebruik aub de volgende link om in te schrijven voor de ALV (en de proeverij):
Inschrijven ALVPunten ter behandeling


 1. Jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
  Bespreking en goedkeuring.

  Voorstel van besluit: goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

 2. Bespreking en goedkeuring begroting 2021

 3. Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur over de uitoefening van hun mandaat gedurende het besproken boekjaar.

  Voorstel van besluit: er wordt kwijting verleend aan elk van de leden van de Raad van Bestuur individueel over de uitoefening van hun mandaat gedurende het besproken boekjaar.

 4. Raad van Bestuur  - Ontslag mandaten - Bevestiging mandaten - Benoeming mandaten

  Regels

  • Art 5.1 De bestuurders worden benoemd door een Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden voor een termijn van vier jaar.
  • Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
  • Bestuurders zijn drie (3) keer herbenoembaar.


 5. Activiteiten 2020

  Overzicht van de activiteiten van het voorbije jaar.

 6. Activiteiten 2021

 7. Overzicht van de activiteiten voor dit jaar

 8. Andere Agendapunten

  Andere agendapunten kunnen volgens onze statuten toegevoegd worden:
  Art 4.4 2  De vergaderingen worden door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door minstens twee (2) bestuurders bijeengeroepen. Aan de uitnodiging wordt een ontwerp van agenda toegevoegd, waarbij elk punt dat door minstens twee (2) bestuurders wordt aangebracht of dat door minstens 1/20 van de werkende leden minstens drie (3) dagen voor de vergadering aangebracht werd, op de agenda wordt geplaatst.


Proeverij


Naast de ALV wordt een 'Mini Lambiek Proeverij' gehouden. Hierbij worden een viertal lambieken geproefd, uiteraard voorzien van de nodige uitleg over de oorsprong door Gert Christiaens.
Deze proeverij is enkel voor de deelnemers aan de vergadering, dus niet los te volgen.Helaas is het noodzakelijk een maximum aan het aantal deelnemers te stellen.

Werkende leden krijgen dan ook voorrang, zowel voor de ALV als voor de proeverij.Volzet = Volzet!

Algemene voorwaarden
 1. Reserveren:
  Omdat we maar weinig ruimte hebben, om no-shows te voorkomen en om ervoor te zorgen dat er alleen mensen komen die echt een brouwerijbezoek willen, is reserveren verplicht.
  Hierdoor kunnen we de noodzakelijke maatregelen nemen om uw gezondheid en die van onze gids te beschermen.
 2. Annuleren:
  Reserveringen die worden geannuleerd kunnen niet vergoed worden. Natuurlijk stellen we het op prijs als we wel bericht krijgen dat u niet kunt komen, zodat evt. andere geinteresseerden een kans krijgen.

 3. We kunnen maar een beperkt aantal gasten tegelijkertijd ontvangen.
  Reserveer AUB zoveel mogelijk gelijktijdig voor huisgenoten / bubbelgenoten.
  Huisgenoten/bubbelgenoten mogen met elkaar aan een tafel zitten.

 4. We stellen het op prijs als u op tijd aanwezig bent. Het is niet mogelijk te wachten op laatkomers, tijdens de rondleiding aan te sluiten, of de rondleiding vroegtijdig te verlaten.

 5. Door te reserveren en/of deel te nemen verklaart u geen corona-gezondheidsklachten te hebben, geen verdachte symptomen te vertonen (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 ?C) of samen te leven met personen met COVID19 of kenmerkende symptomen als koorts (vanaf 38 ?C) of benauwdheidsklachten.

 6. Aanraken van voorwerpen in de brouwerij is niet toegestaan. De gids opent en sluit de deuren.
 7. Gebruik van mondkapje is verplicht tijdens de rondleiding en aanwijzingen van de gids zijn op te volgen.
 8. Houd u zoveel mogelijk aan de 1,5m afstand.


ALV