Evenementen

De Belgische veiligheidsraad heeft alle evenementen van welke aard ook afgeschaft tot en met 19 april.
Dit geldt ook voor de brouwerijbezoeken en onze activiteiten.
De brouwerijwinkel is wel open, maar alleen voor afhalen. Er zijn geen degustaties mogelijk.